Programmering & digital kompetens - Elever

Här hittar du alla blad med uppgifter i olika digitala verktyg och i programmering.


Du kan använda onlinetjänsten Replit för programmerings- övningarna. Tidigare kunde man spara sin kod i både Python och Python (with Turtle) utan att skapa konto, men idag går inte det.


Men du kan fortfarande använda editorn för att skriva Python-kod utan inloggning. Koden kan sedan kopieras och sparas till exempel i ett vanligt textdokument.


För att komma igång med att programmera med Python kan du antingen följa länken https://replit.com/languages/python3 eller så scrollar du längst ned på replit.com och söker upp programmeringsspråket ”Python”.


Läs mer om detta i dokumentet till höger.


Fråga din lärare om du har några frågor.Replit

Delkurs 4

GV4 PDK Elev 01a Tal och tals användning - Nivå 1 v-1.pdf

GV4 PDK Elev 01b Tal och tals användning - Nivå 2 v-1.pdf

GV4 PDK Elev 01c Tal och tals användning - Nivå 3 v-1.pdf

GV4 PDK Elev 02a Samband och förändring - Nivå 1 v-1.pdf

GV4 PDK Elev 02b Samband och förändring - Nivå 2 v-1.pdf

GV4 PDK Elev 02c Samband och förändring - Nivå 3 v-1.pdf

GV4 PDK Elev 03a Geometri - Nivå 1 v-1.pdf

GV4 PDK Elev 03b Geometri - Nivå 2 v-1.pdf

GV4 PDK Elev 03c Geometri - Nivå 3 v-1.pdf

GV4 PDK Elev 04a Algebra - Nivå 1 v-1.pdf

GV4 PDK Elev 04b Algebra - Nivå 2 v-2.pdf

GV4 PDK Elev 04c Algebra - Nivå 3 v-1.pdf

GV4 PDK Elev 05a Sannolikhet och statistik - Nivå 1 v-1.pdf

GV4 PDK Elev 05b Sannolikhet och statistik - Nivå 2 v-1.pdf

GV4 PDK Elev 05c Sannolikhet och statistik - Nivå 3 v-1.pdf

GV4 PDK Elev 06a Tal och tals användning - Nivå 1 v-1.pdf

GV4 PDK Elev 06b Tal och tals användning - Nivå 2 v-1.pdf

GV4 PDK Elev 06c Tal och tals användning - Nivå 3 v-1.pdf

GV4 PDK Elev 07a Samband och förändring - Nivå 1 v-1.pdf

GV4 PDK Elev 07b Samband och förändring - Nivå 2 v-1.pdf

GV4 PDK Elev 07c Samband och förändring - Nivå 3 v-1.pdf

GV4 PDK Elev 08a Algebra - Nivå 1 v-1.pdf

GV4 PDK Elev 08b Algebra - Nivå 2 v-1.pdf

GV4 PDK Elev 08c Algebra - Nivå 3 v-1.pdf

GV4 PDK Elev 09a Geometri - Nivå 1 v-1.pdf

GV4 PDK Elev 09b Geometri - Nivå 2 v-1.pdf

GV4 PDK Elev 09c Geometri - Nivå 3 v-1.pdf

GV4 PDK Elev 10a Med sikte på framtiden - Nivå 1 v-1.pdf

GV4 PDK Elev 10b Med sikte på framtiden - Nivå 2-3 v-1.pdf


GV4 PDK LATHUND Desmos Geometry v-1.pdf

GV4 PDK LATHUND Desmos Graphing Calculator v-1.pdf

GV4 PDK LATHUND Google Kalkylark v-1.pdf

GV4 PDK LATHUND Python v-1.pdf

GV4 PDK LATHUND Python with turtle v-1.pdf