Programmering & digital kompetens - Lärare

Här hittar du alla blad med uppgifter i olika digitala verktyg och i programmering.


Eftersom programmeringen i skolan kommer att utvecklas mycket de kommande åren har vi, i den nya upplagan av Matematik XYZ, valt att inte lägga in avsnitt om programmering i våra tryckta böcker. Vi har istället valt att här på vår hemsida lägga ut ett antal övningar i digital kompetens och programmering till varje kapitel.

Vi har valt att använda onlinetjänsten Replit för våra programmeringsövningar, eftersom den är lätt att använda och för att man inte behöver ladda ned något till sin dator eller läsplatta. Tidigare kunde man spara sin kod i både Python och Python (with Turtle) utan att skapa konto, men idag går inte det.


Men man kan fortfarande använda editorn för att skriva Python-kod utan inloggning. Koden kan sedan kopieras och sparas till exempel i ett vanligt textdokument.


För att komma igång med att programmera med Python kan man endera följa länken https://replit.com/languages/python3 eller så scrollar man längst ned på replit.com och söker upp programmeringsspråket ”Python”.


Läs mer i dokumentet till höger.


Hör gärna av dig om du har några frågor.


/Författarna

info@matematikxyz.com


Replit

Delkurs 4

GV4 PDK Lärare 01a Tal och tals användning - Nivå 1 v-1.pdf

GV4 PDK Lärare 01b Tal och tals användning - Nivå 2 v-1.pdf

GV4 PDK Lärare 01c Tal och tals användning - Nivå 3 v-1.pdf

GV4 PDK Lärare 02a Samband och förändring - Nivå 1 v-1.pdf

GV4 PDK Lärare 02b Samband och förändring - Nivå 2 v-1.pdf

GV4 PDK Lärare 02c Samband och förändring - Nivå 3 v-1.pdf

GV4 PDK Lärare 03a Geometri - Nivå 1 v-1.pdf

GV4 PDK Lärare 03b Geometri - Nivå 2 v-1.pdf

GV4 PDK Lärare 03c Geometri - Nivå 3 v-1.pdf

GV4 PDK Lärare 04a Algebra - Nivå 1 v-1.pdf

GV4 PDK Lärare 04b Algebra - Nivå 2 v-1.pdf

GV4 PDK Lärare 04c Algebra - Nivå 3 v-1.pdf

GV4 PDK Lärare 05a Sannolikhet och statistik - Nivå 1 v-1.pdf

GV4 PDK Lärare 05b Sannolikhet och statistik - Nivå 2 v-1.pdf

GV4 PDK Lärare 05c Sannolikhet och statistik - Nivå 3 v-1.pdf

GV4 PDK Lärare 06a Taluppfattning och tals användning - Nivå 1 v-1.pdf

GV4 PDK Lärare 06b Taluppfattning och tals användning - Nivå 2 v-1.pdf

GV4 PDK Lärare 06c Taluppfattning och tals användning - Nivå 3 v-1.pdf

GV4 PDK Lärare 07a Samband och förändring - Nivå 1 v-1.pdf

GV4 PDK Lärare 07b Samband och förändring - Nivå 2 v-1.pdf

GV4 PDK Lärare 07c Samband och förändring - Nivå 3 v-1.pdf

GV4 PDK Lärare 08a Algebra - Nivå 1 v-1.pdf

GV4 PDK Lärare 08b Algebra - Nivå 2 v-1.pdf

GV4 PDK Lärare 08c Algebra - Nivå 3 v-1.pdf

GV4 PDK Lärare 09a Geometri - Nivå 1 v-1.pdf

GV4 PDK Lärare 09b Geometri - Nivå 2 v-1.pdf

GV4 PDK Lärare 09c Geometri - Nivå 3 v-1.pdf

GV4 PDK Lärare 10a Med sikte på framtiden - Nivå 1 v-1.pdf

GV4 PDK Lärare 10b Med sikte på framtiden - Nivå 2-3 v-1.pdf


GV4 PDK LATHUND Desmos Geometry v-1.pdf

GV4 PDK LATHUND Desmos Graphing Calculator v-1.pdf

GV4 PDK LATHUND Google Kalkylark v-1.pdf

GV4 PDK LATHUND Python v-1.pdf

GV4 PDK LATHUND Python with turtle v-1.pdf